پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کنفرانس و همایش ها
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ 

اطلاعات تماس
خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
شماره تلفن های گویا :
3434 5262  061
دورنگار :061
کد پستی :93719 - 63731
صندوق پستی :164
پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
ساعات کاری : 7:00  الی 13تقویم مناسبتی

5.4.0.0
V5.4.0.0