اطلاع رسانی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی وعلوم تربیتی

   اطلاعات تماس
   خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
   دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
   شماره تلفن های گویا :
   3434 5262  061
   دورنگار :061
   کد پستی :93719 - 63731
   صندوق پستی :164
   پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
   ساعات کاری : 7:00  الی 13   تقویم مناسبتی

   6.0.2.0
   گروه دورانV6.0.2.0