فرم های مورد نیاز

    سامانه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

     

     

     


    اطلاعات تماس
    خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
    شماره تلفن های گویا :
    3434 5262  061
    دورنگار :061
    کد پستی :93719 - 63731
    صندوق پستی :164
    پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
    ساعات کاری : 7:00  الی 13    تقویم مناسبتی

    6.0.2.0
    گروه دورانV6.0.2.0