راهنمای سامانه های الکترونیکی
   
   
   
   
 
 

 

 سامانه های الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه      

  دارای مراحل مختلف جهت انجام امور مورد نیاز کاربران می باشد.

 

از این رو برای سهولت و آشنایی نسبی کاربران با سامانه های الکترونیکی و تسریع در انجام امور مربوطه، فایلها و لینک هایی جهت راهنمایی این سامانه ها در اختیار

کاربران گرامی قرار گرفته است.

اطلاعات تماس
خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
شماره تلفن های گویا :
3434 5262  061
دورنگار :061
کد پستی :93719 - 63731
صندوق پستی :164
پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
ساعات کاری : 7:00  الی 13تقویم مناسبتی

6.0.2.0
گروه دورانV6.0.2.0