عنوان : قابل توجه اساتید هیات علمی محترم در خصوص ترجمه كتابی توسط دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 
ساعت : ۹:۴۹:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

"قابل توجه اساتید محترم هیات علمی جهت پرهیز از دوباره کاری "

 

کتاب :

" QUINOA IN THE KITCHEN"

 نوشته :

Chiara cauda و همکاران

 

توسط  آقای دکتر مجتبی علوی فاضل از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در دست ترجمه می باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0