رزومه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه

 

 

 

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

حامد محقق نیا

 

سوابق تحصيلي :

لیسانس : علوم سیاسی

فوق لیسانس : مطالعات منطقه ای

دکترا : روابط بین الملل

 

سوابق آموزشی و اجرايي:

 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1386 تا کنون
 • معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر از سال 1391 تا 1393
 • استاد مدعو دانشگاه بین الملل خلیج فارس

 

-  سوابق پژوهشی:

طرح پژوهشی گفتمان بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر هژمونی گفتمان غرب،مجری طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

طرح پژوهشی جهانی شدن و رسانه ها ، مجری طرح: دکتر هادی ساعی، همکاری طرح :مرکز ملی جهانی شدن.1391تا 1393

طرح پژوهشی نقش اتاقهای فکرغربی در تکوین و ترویج اسلام هراسی،مجری دکتر هادی آجیلی  ، همکار طرح بنیاد علم ایران(صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران).1392 تا 1394

- طرح پژوهشی  هندسه قدرت و تاثیر آن بر بیداری اسلامی همکار طرح:بنیاد  علم ایران.

- طرح پژوهشی  خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا ،مجری دکتر محمدرضا دهشیری ، همکار طرح  بنیاد علم ایران 1393 تا 1395

- نقش دیپلماسی فرهنگی عربستان در تکوین و بسط افراط گرایی اسلامی ، مجری محمد کاظم کاوه پیش قدم ، همکار طرح  بنیاد علم ایران – 1394-1395

- آسیب شناسی آموزه های روشنفکری دینی در باب رابطه ی دین و دولت ( بعد از انقلاب اسلامی ایران ) –دکتر علی مختاری ،  همکار طرح، بنیاد علم ایران.  1393 تا 1395

- نشانه شناسی گفتمان سیاسی متأخر تشیع و هویت بخشی به جنبش های اعتراضی در بحرین و عربستان ، مجری دکتر هادی آجیلی ، همکار طرح ، بنیاد علم ایران –1394 تا 1395

- نقش اتاق های فکر غربی در تکوین و ترویج اسلام هراسی، همکار طرح، مجری: هادی آجیلی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، طرح به اتمام رسیده است.1394-1392.

- تاثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی در تحولات منطقه و جهان اسلام، همکار طرح، مجری: احمد ساعی، مرکز ملی جهان شدن، طرح به اتمام رسیده است، 1393-1391.

- خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا، همکار طرح، مجری: محمدرضا دهشیری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، طرح به اتمام رسیده است، 1395-1392.

- نقش دیپلماسی فرهنگی عربستان در تکوین و بسط افراط گرایی اسلامی، مجری: محمد کاظم کاوه پیشقدم، صندوق حمایت از پژوهشگران و فنااوران کشور. طرح در حال اتمام است، 1395-1394

- بررسی مناسبات علما و ساختار سیاسی؛ از افشاریه تا پایان دوره قاجاریه، همکار طرح، مجری: یعقوب توکلی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، طرح در حال انجام است-1394.

 

کتاب:

 • گفتمان سیاسی متاخر تشیع و بیداری اسلامی در عربستان و بحرین، نویسنده کتاب به همراه هادی آجیلی، علی تدین و عبدالوهاب علومی. این اثراز سوی انتشارات اندیشه سازان نور آماده چاپ است.
 • گفتمان سیاسی متاخر شیعه و و بیداری اسلامی در عربستان  و بحرین. هادی آجیلی حامد محقق نیا.انتشارات آینده سازان نور ، آماده چاپ است.

 

مقالات علمی-پژوهشی :

 • مقاله بنیاد گرایی اسلامی و تقابل آن با گفتمان غرب، فصلنامه علمي پژوهشي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ مطالعات سياسي-دانشگاه آزاد آزادشهر-تابستان 93
 • مقاله گفتمانهای غیریت ساز سیاست خارجی ایالات متحده امریکا مجله علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • مقاله اسلام هراسی در امريكاي بعد از 11 سپتامبر، در مرحله پذيرش
 • مقاله بحرانهاي احتمالي در روابط امريكا و چين-فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي-دانشگاه ازاد اسلامي شهرضا-زمستان 90
 • بررسي تعامل و تقابل ايران و اسراييل در عصر پهلوي و جمهوري اسلامي با تاكيد بر مفاهيم هابزي و كانتي-فصلنامه پژوهش هاي سياسي و بين المللي-دانشگاه آزاد اسلامي تاكستان- در مرحله داوري
 • روابط ايران و روسيه از همكاري تا بي اعتمادي-فصلنامه مطالعات هندسه قدرت-در مرحله چاپ
 • نقش گفتمان سیاسی متاخر تشیع در هویت بخشی به جنبش های مردمی عربستان و بحرین، نویسنده به همراه هادی آجیلی، مقاله در فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج در دست بررسی برای چاپ است.
 • دلایل گرایش به راست افراطی در اروپا، نویسنده مسئول به همراه محمدرضا دهشیری و روح الله قاسمی، مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست جهانی پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.

 

 • Mohagheghnia, Hamed and Tavasoli, Magid, (2014), Discoursive challenges of Islamic Fundamentalism and The West ,Journal of Applied Science and Agriculture, April,pp.2037-2041
 • Madmalil, Ehsan and Mohagheghnia, Hamed, (2015), Role of Social Network in The Spread of The Arabic Revolutions, environment conservation Journal, dec 12,
 • Misi, Mohamad and Mohagheghnia, Hamed, (2016), The Role Communications Globalization in Revolution of  The Middle East, Journal of humanities, Feb.
 • HHamidy, Ayat and Mohagheghnia, Hamed, (2016), The Role of Urban Diplomacy in International Relations and Its Impact on The Development of Metropolises, The Cambridge Journal Law, Jun.

 


اطلاعات تماس
خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
شماره تلفن های گویا :
3434 5262  061
دورنگار :061
کد پستی :93719 - 63731
صندوق پستی :164
پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
ساعات کاری : 7:00  الی 13تقویم مناسبتی

6.0.2.0
گروه دورانV6.0.2.0