• ساعت : ۱۱:۳۸:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 
وام های دانشجویی( وزارت علوم) در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

وام های دانشجویی( وزارت علوم) و شرایط دریافت وام

 در نیمسال اول سال تحصیلی   1401-1400

برای همه مقاطع تحصیلی در هر نیمسال کلیه مبالغ به ریال می باشد

مقطع

مبلغ

كاردانی، كارشناسی پیوسته و ناپیوسته

13/000/000

كارشناسی ارشد ناپیوسته

26/000/000

دكتری تخصصی ناپیوسته

65/000/000

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0