پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اداری مالی

  حوزه معاونت اداری و مالی

   

  معاونت اداري و مالي به عنوان حامي و پشتيبان کليه ي حوزه هاي دانشگاه با هدف تامين و بهبود امکانات مورد نياز آنها عمل مي نمايد تا همه ي ارکان دانشگاه منطبق و همسو با استراتژي ها و ماموريت هاي اساسي آن حرکت نمايند.

  ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد لزوم تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در امور اداري و مالي بر عهده اين معاونت مي‌باشد .
  اين معاونت ستادي متشکل از اداره کل اداري و پشتيباني ، اداره ي کل امور مالي و صندوق رفاه دانشجويي مي‌باشد .

  وظایف معاون اداری و مالی:

  • تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد برابر پست های سازمانی مصوب و سایر مقررات مربوط

  • اجرای دقیق کلیه ضوابط ودستورالعمل های مالی و اداری مصوب دانشگاه آزاداسلامی

  • اجرای دقیق دستورالعمل های استخدامی

  • تهیه و تدارک مایحتاج واحد در چهارچوب ضوابط تعیین شده

  • حفظ و حراست از ساختمان ها و وسایل واحد و انجام تعمیرات لازم وسایل تاسیساتی و تجهیزاتی طبق ضوابط مربوط

  • تهیه گزارش اولیه دریافت ها و پرداخت ها و ارائه آن به سازمان مرکزی

   


  5.4.0.0
  V5.4.0.0