پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

 

انتخاب واحد

98/04/17 لغایت  98/04/20

شروع کلاسها

98/04/22

پایان کلاسها

98/05/31

 امتحانات پایان ترم

98/06/02 لغایت 98/06/07

 

 

 

 


5.4.0.0
V5.4.0.0