• ساعت : ۱۴:۳۹:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
مدارك مورد نیاز نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان

 

ضمن خیر مقدم و خوشامد گویی خدمت دانشجویان ورودی جدید به دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدواریم روزهایی همراه با موفقیت را در پیش رو داشته باشید.

متقاضیان محترم جهت ثبت نام اولیه لطفا در سایت دانشگاه آزاد واحد امیدیه

به نشانی :  http://iauo.ac.ir ، سامانه آموزشیار  و یا  http://edu.iau.ac.ir

مراجعه و ثبت نام اینترنتی را انجام دهید.  با در دست داشتن مدارک ذکر شده به حوزه آموزش در دانشگاه آزاد امیدیه مراجعه نمایید.

 

جدول زمانبندی :

 

دوشنبه 28 مهر ماه : از حروف " الف" تا " ژ"

 

سه شنبه 29 مهرماه : از حروف " س " تا " ی"

 

*******************

 
 

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت دانشجویان ورودی جدید مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول  تحصیلی 1400-1399 :

· اصل مدرک دیپلم نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم + 4 عدد کپی

· اصل شناسنامه + 3 عدد کپی  تمام صفحات

· اصل کارت ملی + 3 عدد کپی (پشت و رو )

· اصل کارت پایان خدمت + 3 عدد کپی  (پشت و رو) جهت برادران

· 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده جدید / جهت دانشجویان مشمول 12 قطعه عکس

· اخذ سفته به مبلغ 20000000 ریال ( بیست میلیون ریال)  بابت ضمانت مدرک تحصیلی ( کسانی که اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار ندارند )

· گواهی اشتغال در نیروی انتظامی و آموزش و پرورش ( مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش و نیروی انتظامی )

 

 

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت دانشجویان ورودی جدید مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی نیمسال اول  تحصیلی 1400-1399:

· اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم + 4 عدد کپی

· اصل شناسنامه + 3 عدد کپی  تمام صفحات

· اصل کارت ملی + 3 عدد کپی (پشت و رو)

· اصل کارت پایان خدمت + 3 عدد کپی  (پشت و رو) جهت برادران

· 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده جدید / جهت دانشجویان مشمول 12 قطعه عکس

· اخذ سفته به مبلغ 40000000 ریال ( چهل میلیون ریال جهت دانشجویان کارشناسی ) و مبلغ 20000000 ریال     ( بیست میلیون ریال جهت دانشجویان کاردانی ناپیوسته )  بابت ضمانت مدرک تحصیلی ( کسانی که اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار ندارند)

· گواهی اشتغال در نیروی انتظامی و آموزش و پرورش ( مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش و نیروی انتظامی )

 

 

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته  نیمسال اول  تحصیلی 1400-1399:

· اصل مدرک کاردانی + 4 عدد کپی

· اصل شناسنامه + 3 عدد کپی  تمام صفحات

· اصل کارت ملی + 3 عدد کپی (پشت و رو)

· اصل کارت پایان خدمت + 3 عدد کپی  (پشت و رو) جهت برادران

· 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده جدید / جهت دانشجویان مشمول 12 قطعه عکس

· ریزنمرات تایید شده دوره ی کاردانی

· اخذ گواهی معرفی به حوزه نظام وظیفه از مقطع کاردانی ( مخصوص دانشجویان مشمول )

· اخذ سفته به مبلغ 20000000 ریال ( بیست میلیون ریال) بابت ضمانت مدرک تحصیلی ( کسانی که اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار ندارند)

· گواهی اشتغال در نیروی انتظامی و آموزش و پرورش ( مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش و نیروی انتظامی )

· اسکن و آپلود کردن تمامی مدارک فوق در سایت دانشگاه آزاد امیدیه ( قسمت دانشجویان جدیدالورود) به نشانی http://edu.iauo.ac.ir

 

 

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال اول  تحصیلی 1400-1399:

· اصل مدرک کارشناسی + 4 عدد کپی

· اصل شناسنامه + 3 عدد کپی  تمام صفحات

· اصل کارت ملی + 3 عدد کپی (پشت و رو)

· اصل کارت پایان خدمت + 3 عدد کپی  (پشت و رو) جهت برادران

· اصل مدرک کاردانی + 3 عدد کپی جهت دانشجویانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند.

· 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده جدید / جهت دانشجویان مشمول 12 قطعه عکس

· ریزنمرات تایید شده دوره ی کاردانی وکارشناسی

· اخذ گواهی معرفی به حوزه نظام وظیفه از مقطع کاردانی ( مخصوص دانشجویان مشمول )

· اخذ سفته به مبلغ 60000000 ریال ( چهل میلیون ریال )  بابت ضمانت مدرک تحصیلی ( کسانی که اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار ندارند)

· گواهی اشتغال در نیروی انتظامی و آموزش و پرورش ( مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش و نیروی انتظامی )

 

 

 

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت دانشجویان ورودی جدید مقطع دکتری نیمسال اول تحصیلی 1400-1399:

· اصل مدرک کارشناسی ارشد + 4 عدد کپی

· اصل شناسنامه + 3 عدد کپی  تمام صفحات

· اصل کارت ملی + 3 عدد کپی (پشت و رو)

· اصل کارت پایان خدمت + 3 عدد کپی  (پشت و رو) جهت برادران

· 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده جدید / جهت دانشجویان مشمول 12 قطعه عکس

· ریزنمرات تایید شده دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد

· اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته + 3 عدد کپی جهت دانشجویانی که مدرک آنها کارشناسی ناپیوسته بوده است.

· اخذ گواهی معرفی به حوزه نظام وظیفه از مقطع کاردانی ( مخصوص دانشجویان مشمول )

· اخذ سفته به مبلغ 220000000 ریال ( دویست و بیست میلیون ریال ) بابت ضمانت مدرک تحصیلی ( کسانی که اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار ندارند )

· گواهی اشتغال در نیروی انتظامی و آموزش و پرورش ( مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش و نیروی انتظامی )

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0