• ساعت : ۱۰:۱۶:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
    /  2
دستورالعمل برگزاری امتحانات آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0