• ساعت : ۱۳:۲۹:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 
تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

 

 

 

 

 

 

 

* امتحانات عملی

**قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی**

 

مطابق بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، کلیه کلاسها و امتحانات پایان ترم دوم 99-98 دروس عملی و بخش عملی دروسی که عملی-نظری می­باشند، به صورت زیر برگزار خواهد گردید.

*شروع کلاسها و امتحانات نیمسال دوم 99-98 دروس عملی و بخش عملی دروس عملی-نظری نیمسال دوم 99-98 از تاریخ 99/4/21 لغایت 99/4/31 برگزار و ارزیابی خواهد گردید.

 

*شروع و پایان کلاسها و امتحانات پایان ترم دوم 99-98 دروس عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و ...)

مقطع

تاریخ

شروع

پایان

کارشناسی

کاردانی

99/4/21

99/4/31

 

.................................................................................................................................................................

*امتحانات نظری

**قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی**

 

مطابق بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، کلیه امتحانات پایان ترم دوم 99-98  مقاطع کارشناسی و کاردانی ( به جز دروس معارف اسلامی و دروس عمومی و دفاع مقدس) از تاریخ 99/5/04 لغایت 99/5/28 برگزار خواهد گردید.

 

مقطع

زمان امتحانات

شروع

پایان

کارشناسی و کاردانی

99/5/04

99/5/28

 

 ..............................................................................................................................................................

*امتحانات دروس معارف - آنلاین

 

**قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی و کاردانی**

 

مطابق بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، کلیه امتحانات پایان ترم دوم 99-98 دروس گروه معارف اسلامی ، دروس عمومی و آشنایی با دفاع مقدس از تاریخ 99/4/13 لغایت 99/4/19 به صورت آنلاین طبق برنامه زمان­بندی شده مندرج در پرینت انتخاب واحد و کارت ورود به جلسه برگزار خواهد گردید.

 

*برنامه زمان­بندی امتحانات پایان ترم دوم گروه معارف اسلامی و دروس عمومی و آشنایی با دفاع مقدس

 

مقطع

زمان امتحانات

شیوه برگزاری امتحان

شروع

پایان

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

99/4/13

99/4/19

آنلاین(طبق برنامه زمان­بندی شده در کارت ورود به جلسه)

 

 

دروس معارف: اندیشه اسلامی(1)-اندیشه اسلامی(2)-انقلاب اسلامی ایران-تاریخ تحلیلی اسلام-تاریخ تمدن فرهنگ اسلام و ایران-اخلاق اسلامی-تفسیر موضوعی قرآن-وصایای امام-آشنایی با قرآن کریم

دروس عمومی: زبان خارجی-فارسی عمومی-دانش خانواده و جمعیت-آشنایی با دفاع مقدس

 

..............................................................................................................................................................

 

* برنامه زمان­بندی امتحانات پایان ترم دوم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

 

**قابل توجه دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد**

 

مطابق بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، کلیه امتحانات پایان ترم دوم 99-98 از تاریخ 99/3/26 لغایت 99/4/19 به صورت آنلاین طبق برنامه زمان­بندی شده مندرج در پرینت انتخاب واحد و کارت ورود به جلسه برگزار خواهد گردید.

 

برنامه زمان­بندی امتحانات پایان ترم دوم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

 

مقطع

زمان امتحانات

شیوه برگزاری امتحان

شروع

پایان

دکتری و کارشناسی ارشد

99/3/26

99/4/19

آنلاین(طبق برنامه زمان­بندی شده در کارت ورود به جلسه)

 

............................................................................................................................................................

 

**قابل توجه دانشجویان مقاطع دکتری **

 

مطابق بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم 99-98 به صورت زیر می­باشد:

 

بخش کتبی

99/04/30

 
 

بخش شفاهی

 

99/05/02

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0