عنوان : برگزاری اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ 
ساعت : ۱۰:۳۱:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

برگزاری همایش ملی علوم انسانی ، تولید و صنعت

توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زمان : اسفند ماه 97


پیوندها : http://www.ihcs.ac.ir/fa

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0