عنوان : جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده هایی طبیعی و طب ایرانی(سنتی) واحد شهر قدس
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ 
ساعت : ۱۶:۲۷:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 در خصوص برگزاری

چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

در تاریخ 21 تا 24 آبان ماه سال جاری در محل مصلی امام خمینی (ره)

 

لینک جشنواره :http://irchtm.ir

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0