• ساعت : ۱۱:۳۹:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 
قابل توجه دانشجویان جهت كارآموزی

دانشجویانی که درنیمسال دوم 400-99  کارآموزی انتخاب واحد نموده اند جهت اخذ معرفی نامه به مجتمع ازدیاد برداشت نفت طبقه سوم مراجعه نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0