• ساعت : ۱۰:۳۱:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 
تمدید زمان ثبت نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال دوم

 

 

 

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی

در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399، تا تاریخ 1399/10/20تمدید گردید.

 

 

امور دانشجویی و فرهنگی واحد

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0