• ساعت : ۱۱:۵۵:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
شیوه نامه پایان نامه كارشناسی ارشد و استاد راهنما (راهنمای سامانه پژوهشیار)

 

 

بسمه تعالی

 

شیوه نامه پایان نامه كارشناسی ارشد و استاد راهنما

(راهنمای سامانه پژوهشیار)

 

 

مرحله 1: انتخاب موضوع واستاد راهنما

در این مرحله دانشجو با توجه به مشورت با مدیر گروه و مشاهده لیست اساتیدمرتبط با رشته و یا نظام موضوعات مرتبط باآن نسبت به انتخاب یک استادراهنما(ویا مشاور درصورت نیاز) اقدام می نماید.

مرحله 2:تایید مدیر گروه

این مرحله ویژه مدیران محترم گروه ها است که به تناسب ظرفیت اساتید و تخصص آنها بایستی تایید و در غیر این صورت دانشجوی محترم را نسبت به عدم امکان تایید آگاه نمایند.دانشجویانی که پروپوزال ایشان به دلیل تکمیل بودن ظرفیت استاد راهنما تایید نمی گردد و دانشجو درخواست انتظار جهت اخذ پایان نامه با استاد مزبور را دارد لازم است تا فرم تعهد دانشجو برای لیست انتظار استاد راهنما را تکمیل نماید.

توجه: پس از تایید استاد راهنمای پیشنهادی توسط دانشجو و تایید آن توسط مدیر گروه، نام دانشجو در لیست انتظار دانشجو جهت اخذ کد برای استاد مربوطه قرار میگیرد.

تبصره: ظرفیت در انتظار هر استاد با تشخیص شورای پژوهشی واحد به صورت درصدی از راهنمای استاد قابل افزایش می باشد.

مرحله 3:ثبت و تکمیل پروپوزال

 پس از انتخاب و تایید استاد راهنما(و مشاور)، دانشجو می بایست با مشورت استاد راهنما(و مشاور) ضمن مشخص نمودن موضوع تحقیق، نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم پروپوزال و تایید فرم تعهدنامه حفظ حقوق مادی و معنوی نسبت به بارگذاری تصاویر جستجوی موضوع پروپوزال از سامانه ایران داک(گنج)به همراه فرم پروپوزال در بخش "ضمائم" اقدام نماید.

مرحله4: ارسال به استاد راهنما/مشاور

در این مرحله محتوای پروپوزال بارگذاری شده بوسیله دانشجو توسط استاد راهنما(و استاد مشاور درصورت موجود)مورد تایید قرار میگیرد و در غیر این صورت به دانشجو عودت داده میشود.

توجه: درصورت عدم تایید محتوایپروپوزال توسط استاد راهنما، دانشجو موظف به انجام اصلاحات در مرحله ثبت و تکمیل پروپوزال می باشد. بدیهی است هماهنگی با استاد راهنما و دقت در تکمیل پروپوزال و فایل های ضمائم موجب تسریع در تایید محتوایپروپوزال می گردد.

 

 

 

مرحله 5: ارسال به مدیر گروه جهت طرح درشورای تخصصی گروه آموزشی

پروپوزال تایید شده توسط استاد راهنما در این مرحله در کارتابل مدیرگروه قرار میگیرد. دراین مرحله مدیرگروه بررسی محتوایی و ساختاری مقدماتی درخصوص مستندات بارگذاری شده توسط دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده است را انجام می دهد و سپس نسبت به برگزاری جلسه تخصصی گروه جهت تایید پروپوزال پیشنهادی اقدام می نماید.

توجه1: پروپوزال تایید شده توسط استاد راهنما در شورای تخصصی گروه مطرح و مورد بررسی قرار میگردد.در این مرحله تصویر صورت جلسه گروه مبنی برتایید پروپوزال همراه با دیگر مستندات بارگذاری شده توسط دانشجوجهت تایید در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/مجتمع ارسال میگردد.

توجه2:ثبت تاریخ صورت جلسه شورای تخصصی گروه بایدبعد از زمان ارسال به مدیر گروه مربوطه باشد.اطاله بیش از 2 هفته جهت تشکیل جلسه شورای تخصصی در گروه مجاز نبوده و مسئولیت رعایت آن بعهده مدیر گروه آموزشی می باشد.

توجه3: درصورت عدم تایید پروپوزال پیشنهادی در شورای تخصصی گروه، پروپوزال پیشنهادی به کارتابل استاد راهنما عودت داده میشود. در این وضعیت شایسته است دانشجو با مشورت استاد راهنما نسبت به برطرف سازی نواقص احتمالی پروپوزال اقدام و مرحله ثبت و تکمیل پروپوزال مجدد انجام گیرد.

مرحله 6: بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/مجتمع

در این مرحله پروپوزال های تایید شده در گروه های آموزشی جهت تایید در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/مجتمع بررسی میگردد.مدت زمان تصویب پروپوزال تا دفاع برای کارشناسی ارشد از تاریخ تایید پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/مجتمع منظور میگردد.

توجه: حداکثر بازه زمانی در این مرحله، دو هفته می باشد و مسئولیت برگزاری منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/مجتمع به عهده رئیس دانشکده/مجتمع است.

مرحله 7: بررسی در شورای پژوهشی واحد و صدور ابلاغیه اساتید

در این مرحله اخذ کد پایان نامه صورت میگیرد،سپس ابلاغیه مربوط به استاد رهنما(و استاد مشاور) صادر و به کارتابل آنها ارسال می گردد.

مرحله8:ارسال صورتجلسه دفاع

دراین مرحله پس از برگزاری جلسه دفاع و ارسال آن از دانشکده/مجتمع به معاون پژوهشی واحد، با تأیید معاونت پژوهشی واحد، دانشجو دفاع کرده از ظرفیت استاد راهنما/مشاور خارج می گردد.پس از برگزاری جلسه دفاع رئیس اداره  پژوهش دانشکده نسبت به بارگزاری تصویر صورتجلسه دفاع برگزارشده اقدام می نماید.

توجه: انجام این مرحله به معنی تایید برگزاری جلسه دفاع می باشد و به منزله انجام مراحل فراغت از تحصیل نمی باشد.

 

*در ضمن فایل آموزشی شیوه نامه پایان نامه كارشناسی ارشد در پایین صفحه با عنوان فایل الحاقی جهت دانلود اعمال شده است.

امتیاز :  ۳.۲۲ |  مجموع :  ۹

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0