عنوان : مشخصات هیأت علمی و اساتید مدعو رشته های كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و علوم تربیتی (آموزش و پرورش ابتدایی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۱۲:۷:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

 

" جهت دریافت مشخصات هیأت علمی و اساتید مدعو رشته های کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی و علوم تربیتی (آموزش و پرورش ابتدایی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

جهت انتخاب استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ،

فایل الحاقی پایین صفحه را دانلود نمایید"بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0