عنوان : قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص تحویل كارت دانشجویی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ 
ساعت : ۱۶:۳۷:۴۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

برای دریافت کارت دانشجویی در تاریخهای 97/07/19 لغایت 97/07/23 لطفا به ساختمان اداری - امور خوابگاه ها - اقای سلیمانی مراجعه نمایید.

شماره تماس : 09161500636

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0