عنوان : زمانبندی انتخاب واحد به صورت حضوری دانشجویان دوره ی كاردانی ناپیوسته و كارشناسی پیوسته و كارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال اول سال 98-97
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 
ساعت : ۱۱:۳۷:۵۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

 دانشجویان دوره ی کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و  کارشناسی ارشد ناپیوسته

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

 

**ثبت نام و انتخاب واحد بصورت حضوری می باشد.

 

زمانبندی انتخاب واحد برای مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر می باشد:

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ

مهندسی نفت - کلیه گرایشها

97/07/05 لغایت 97/07/08

مدیریت بازرگانی -  گرایشهای بازاریابی و تجارت الکترونیک

مدیریت آموزشی

علوم تربیتی

97/07/07 لغایت 97/07/09

مهندسی شیمی

97/07/08  لغایت 97/07/09

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

زمان ثبت نام به صورت حضوری و با در دست داشتن مدارک موردنیاز برای

مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته از تاریخ 97/07/03 می باشد.

 

*توجه :

دانشجویان گرامی قبل از مراجعه به صورت حضوری ، لطفا در آدرس http://edu.iauo.ac.ir مراحل اولیه ثبت نام را انجام داده و بعد با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به آموزش دانشگاه ، کارشناس رشته مورد نظر مراجعه نمایند.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0