عنوان : قابل توجه دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ 
ساعت : ۸:۱۶:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حسب دستور سازمان وظیفه عمومی ناجا،

دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی حداکثر تا تاریخ 97/06/30 مهلت دارند تا نسبت به تکمیل پرونده معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند .

در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0