عنوان : ثبت نام در دوره های كارشناسی ، كارشناسی ناپیوسته، كاردانی پیوسته و كاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ 
ساعت : ۱۱:۴۷:۵۵

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در دوره های كارشناسی ، كارشناسی ناپیوسته، كاردانی پیوسته و كاردانی ناپیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

لینک خرید کارت اعتباری ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی

لینک ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی تمام وقت سال 97 - با امکان اضافه کردن گروههای آزمایشی جدید

لینک دفترچه راهنمای دوره کارشناسی بدون آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

لینک خرید کارت اعتباری ثبت نام مقطع کارشناسی ناپيوسته براساس سوابق تحصیلی

لینک ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی ناپیوسته سال 97

لینک دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

لینک خرید کارت اعتباری ثبت نام مقطع کاردانی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی

لینک ثبت نام و انتخاب رشته دوره کاردانی ناپیوسته سال 97

لینک دفترچه راهنمای دوره کاردانی ناپیوسته بدون آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

لینک خرید کارت اعتباری ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته براساس سوابق تحصیلی

لینک ثبت نام و انتخاب رشته دوره کاردانی پیوسته سال 97

لینک دفترچه راهنمای دوره کاردانی پیوسته بدون آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0