عنوان : اطلاعیه درخصوص عدم انجام امور آموزشی در زمان امتحانات پایان ترم
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ 
ساعت : ۸:۳۷:۴۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنند گان محترم می رساند :

با توجه به شروع امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96 از تاریخ 97/03/28 لغایت 97/04/11 هیچ گونه امورآموزشی ( فارغ التحصیلی ، گواهی اشتغال به تحصیل ، و سایر امورات ..) انجام نمی پذیرد . لطفا بعد از تاریخ ذکر شده مراجعه نمایید.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0