درباره ما

 

مرکز ازدیاد برداشت نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت در ارتباط با صنایع نفت و گاز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه به منظور مرکزی جهت مدیریت و راهبری پژوهش های علمی، بنیادی و کاربردی با رویکرد توسعه دانش و فناوری در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شده است. نیروی انسانی این مرکز از اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و بعضی واحدهای دیگر و در صورت نیاز اساتید مدعو از سایر دانشگاه ها و صنایع تامین می شود.

اهداف اصلی پژوهشکده رازی در صنایع نفت عبارتند از:

  • ایجاد زمینه ای برای همکاری بخش های مختلف و گروه های علمی پژوهشی مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و دیگر واحدهای دانشگاهی در ارتباط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
  • تولید و توسعه دانش فنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • تعریف و اجرای پروژه های صنعتی و تحقیقاتی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • انجام مطالعات مخزن و مشارکت در طرح های توسعه مخازن
  • شناسایی تکنولوژی روز دنیا در حوزه های مختلف نفت و بومی سازی آن

پژوهشکده از قسمت های سازمانی ( چارت سازمانی) زیر تشکیل می شود:

1-      رئیس پژوهشکده

2-      امور اداری و مالی پژوهشکده

3-      مسئول آزمایشگاه‌‌ها

4-      کارشناسان آزمایشگاه‌‌ها

5-      گروه‌‌های پژوهشی

 

آزمایشگاه ها

آزمایشگاههای مورد استفاده برای پروژه‌های پژوهشکده شامل آزمایشگاه های ذیل است که بعضی دستگاه ها هم اکنون در واحد موجود بوده و دستگاه های دیگر نیز خریداری خواهد شد. لیست تجهیزات و وسایل موجود و مورد نیاز برای هر آزمایشگاه به شرح جداول زیر است.

·         آزمایشگاه خواص سنگ

·         آزمایشگاه خواص سیالات مخزن

·         آزمایشگاه ازدیاد برداشت

·         آزمایشگاه حفاری

·         آزمایشگاه شیمی

 


6.0.2.0
گروه دورانV6.0.2.0