تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 

 

** با توجه به لزوم كاهش مراجعات حضوري، لطفا دانشجويان عزيز درخواستهاي خود را در قالب فرم هاي زير تكميل و ثبت نمايند.

در روزهاي آتي جهت پيگيري درخواست، با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

عناوین خدمات

* میز خدمت دانشجویان - معاونت اداری و مالی
* میز خدمت دانشجویان - معاونت پژوهشی
* میز خدمت دانشجویان - معاونت آموزشی
* میز خدمت دانشجویان - معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 


اطلاعات تماس
خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
شماره تلفن های گویا :
3434 5262  061
دورنگار :061
کد پستی :93719 - 63731
صندوق پستی :164
پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
ساعات کاری : 7:00  الی 13تقویم مناسبتی

6.0.2.0
گروه دورانV6.0.2.0