سامانه ها
سامانه آموزش سامانه تغذيه پروفايل اساتيد پست الکترونيک اتوماسيون اداري اتوماسيون کارکنان فیش حقوقی کتابخانه آنلاين سامانه پايان نامه ها سامانه خوابگاه ها

Digital library

اطلاعات تماس
خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
شماره تلفن های گویا :
3434 5262  061
دورنگار :061
کد پستی :93719 - 63731
صندوق پستی :164
پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
ساعات کاری : 7:00  الی 13تقویم مناسبتی

6.0.2.0
گروه دورانV6.0.2.0