اخبار دانشگاه آزاد

سامانه ها
سامانه آموزش سامانه تغذيه پروفايل اساتيد پست الکترونيک اتوماسيون اداري اتوماسيون کارکنان فیش حقوقی کتابخانه آنلاين سامانه پايان نامه ها سامانه خوابگاه ها

Digital library

اطلاعات تماس
خوزستان – امیدیه – بلوار دانشگاه –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
شماره تلفن های گویا :
3434 5262  061
دورنگار :061
کد پستی :93719 - 63731
صندوق پستی :164
پست الکترونیک : info@iauo.ac.ir
ساعات کاری : 7:00  الی 13تقویم مناسبتی

6.0.2.0
گروه دورانV6.0.2.0