• ساعت : ۹:۴۶:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ 
زمانبندی انتخاب واحد حضوری دانشجویان ورودی جدید سال 98

 

 

 

 

 

 

 

زمانبندی انتخاب واحد حضوری دانشجویان ورودی جدید سال 98

 

تاریخ

رشته

ساعت انتخاب واحد حضوری

شنبه

98/07/06

کارشناسی تربیت بدنی

16- 9

حضوری

کارشناسی ابزاردقیق

مهندسی برق

یکشنبه

98/07/07

کارشناسی مدیریت صنعتی

16- 9

حضوری

کارشناسی حسابداری

کاردانی حسابداری

دوشنبه

98/07/08

کارشناسی مهندسی نفت

16- 9

حضوری

کارشناسی کامپیوتر

سه شنبه

98/07/09

کارشناسی عمران

16- 9

حضوری

کارشناسی صنایع شیمیایی

کارشناسی ارشد شیمی (کلیه گرایشها)

چهارشنبه

98/07/10

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

16- 9

حضوری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت ( کلیه گرایشها)

پنجشنبه

98/07/11

کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی

16- 9

حضوری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

 

توجه : انتخاب واحد به صورت حضوری می باشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0