/  4
عنوان : نشست صمیمانه ریاست ومعاونین دانشگاه با جمعی از دانشجویان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۱:۴۰:۲۲

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

 

 

نشست صمیمانه ریاست ومعاونین دانشگاه

با جمعی از دانشجویان در مسجد دانشگاهبازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0