• ساعت : ۱۲:۱۲:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
قابل توجه كلیه دانشجویان كارشناسی ناپیوسته ، كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

طبق بخشنامه سازمان مرکزی ، چنانچه دانشجویان درس انس با قرآن کریم ( آشنایی با قرآن کریم ) در مقاطع قبلی نگذراند،  باید حتما درس مذکور را اخذ و بگذرانند . در ضمن حداقل نمره قبولی درس مذکور در کلیه مقاطع 12 و دکتری تخصصی 14 می باشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.2.0
    V6.0.2.0