• ساعت : ۱۲:۴۸:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ 
قابل توجه دانشجویان كارشناسی مهندسی نفت اطلاعیه در خصوص برگزاری درس آزمایشگاه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی نفت

 

تاریخ برگزاری آزمایشگاههای استاد قلعه گلاب و استاد پاک رای به صورت ذیل تغییر نموده است:

 

* آزمایشگاه انتقال حرارت 99/10/13 ساعت 14-9    به     آزمایشگاه انتقال حرارت 99/10/15 ساعت 12-9

* آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن 99/10/14 ساعت 14-9    به     آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن 99/10/15 ساعت 17-13

 

** و آزمایشگاه مهندسی برق خانم پاک رای روز سه شنبه ساعت 12-8 تشکیل می گردد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0