• ساعت : ۱۱:۳۷:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ 
اطلاعیه آموزشی در خصوص تشكیل كلاس دروس عملی

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ،

برنامه حضور و تشکیل دروس عملی و آزمایشگاهی در کانال کلاسها (آقای چمن) اطلاع رسانی گردیده است .

حضور در کلاسها الزامی می باشد و عدم حضور به منزله غیبت و حذف درس می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0