• ساعت : ۹:۴۴:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

 

  زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399، تا تاریخ 99/05/05تمدید گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0