• ساعت : ۹:۴۰:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ 
قابل توجه دانشجویان كاردانی و كارشناسی ورودی بهمن ماه 98

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ماه 98

 

آندسته ازدانشجویانیکه که مدرک تحصیلی خود را در موقع ثبت نام تحویل آموزش نداده اند و با ریز نمرات ثبت نام نموده اند . رکورد آموزشی آنها بسته می باشد.

 با توجه به شروع امتحانات به صورت آنلاین خواهشمند است تا تاریخ  99/04/10  مدرک تحصیلی خود را تحویل آموزش دهند ، درغیراینصورت سیستم امکان شرکت در امتحانات را نخواهد داد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0