• ساعت : ۱۵:۳۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ 
تغییر تاریخ برگزاری آزمون جامع دوره ی دكتری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

 

 

تاریخ برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به قرار ذیل ، تغییر می یابد .

 

ساعت برگزاری

بخش کتبی آزمون

بخش شفاهی آزمون

8 صبح

98/09/07

98/09/08

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0