• ساعت : ۱۰:۱۳:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 
اطلاعیه آموزشی درخصوص دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

** دانشجویانی که نتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، حتما باید در نیمسال بعدی درس پایان نامه را انتخاب واحد و تمدید نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0