• ساعت : ۹:۲۸:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ 
اطلاعیه در خصوص تكمیل فرمهای روز دفاع جهت دانشجویان ارشد

   

****جهت تسریع در انجام کارهای فارغ التحصیلی، فرم های مورد نیاز روز دفاع را از سامانه پایان نامه ها   به آدرس "www.masterstu.iauo.ac.ir " دریافت و پس از تایپ مشخصات و اخذ امضاء اساتید مربوطه ، روز دفاع همراه خود داشته باشید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0