• ساعت : ۱۱:۳۵:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ 
اطلاعیه در خصوص دانشجویان دكتری - كارشناسی ارشد و كارشناسی ناپیوسته

 

*قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی جهت فارغ التحصیلی دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی و سایر دانشگاه های دولتی باید حتما اصل و مهر امضاء داشته باشد.

 

 

*قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ناپیوسته حتما باید جهت فراغت از تحصیل تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی را داشته باشند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0