• ساعت : ۸:۱۰:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ 
زمان ثبت درخواست نقل و انتقال و میهمانی

 

زمان ثبت درخواست نقل و انتقال و میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به مدت یک هفته

از تاریخ 1398/05/02 لغایت 1398/05/08 تمدید گردید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0