• ساعت : ۱۱:۲۳:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ 
برگزاری كارگاه آموزش مقاله نویسی توسط باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

 

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزش مقاله نویسی

 

تاریخ برگزاری کارگاه آموزش مقاله نویسی سرکار خانم دکتر زهره سعادتی از 98/02/30به روز پنجشنبه 98/03/09تغییر یافت.

لذا مراجعه وثبت نام متقاضیان به دفتر امور پژوهشی واقع در ساختمان اداری(خانم صادقی) الزامی می باشد.

 

معاونت پژوهش وفناوری- باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد امیدیه

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.0.0
    V5.4.0.0