عنوان : برگزاری كارگاه آموزش مقاله نویسی توسط باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۲۳:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزش مقاله نویسی

 

تاریخ برگزاری کارگاه آموزش مقاله نویسی سرکار خانم دکتر زهره سعادتی از 98/02/30به روز پنجشنبه 98/03/09تغییر یافت.

لذا مراجعه وثبت نام متقاضیان به دفتر امور پژوهشی واقع در ساختمان اداری(خانم صادقی) الزامی می باشد.

 

معاونت پژوهش وفناوری- باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد امیدیه

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0