عنوان : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه عضو جدیدمی پذیرد
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ 
ساعت : ۱۰:۴۳:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

 

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

 "عضو جدید" می پذیرد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های

52631034 061

52631035 061

52623434 061  داخلی 330

تماس گرفته ویا به ساختمان اداری ، طبقه اول ، دفتر کارشناس پژوهش مراجعه نمائید.

آدرس سایت باشگاه جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر :       www.bpj.iau.irبازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0