چهارشنبه, 9 فروردين 1396

صفحه اصلی

منوی دانشجویی


معرفی معاون دانشجویی

                                                                     نام و نام خانوادگی : دکتر غلامحسین ملایی


مرتبه علمی و رشته : استادیار- زبان وادبیات فارسی


دوره کارشناسی: دانشگاه شهید چمران اهواز


دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


دوره دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر


تلفن محل کار : 06152623436                                                              

                                                                  ادامه...

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8