سه‌شنبه, 13 مرداد 1394

صفحه اصلی
منوی آموزشی

معاونت آموزشی

ناصر اخلاقی
     تحصیلات :
        کارشناس ارشد مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری   


 


سوابق اجرایی:

-    نماینده دانشجویان و منتخب ریاست محترم واحد درکمیته انظباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه از سال 1386 الی 1388
-   سرپرست ناظر خوابگاههای دانشجویی برادران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه به مدت 4 سال 
-   مسئول شورای فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه از سال 1385 الی 1386
-   عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
-   مدیر گروه رشته مهندسی نفت- حفاری و استخراج از منابع نفت از سال 1390 تاکنون
 
سوابق علمی – پژوهشی :

- همکار پژوهشی در مرکز تحقیقات نفت دانشگاه صنعت نفت به مدت یکسال

- Reviewer   در 4 ژورنال ISI و معتبر مهندسی نفت و مهندسی شیمی

مقالات علمی:

- کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار (مجله علمی پژوهشی زمین شناسی نفت ایران

- انرژی (نفت و گاز طبیعی) و بهینه سازی انرژی (همایش ملی انرژی)

-  بهینه سازی نرخ نفوذ در سنگ در چاههای جهتدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

-تخمین نرخ نفوذ در سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی پارامترهای حفاری در چاههای جهتدار میدان نفتی اهواز

·         Gas Assisted Gravity Drainage (GAGD) by CO2 Injection (Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Improvement of an Iranian Oil Recovery in the GAGD Process using Nanosilica Particles (1th International Nano Technology conference, Masjed Soleiman, Iran)

·         Experimental Study of Wettability Alteration of Limestone Rock from Oil Wet to Water Wet by Applying Various Surfactants (SPE Heavy Oil Conference Canada, 12-14 June 2012, Calgary, Alberta, Canada)

·         New Improved Oil Recovery from Heavy and Semi-Heavy Oil Reservoirs by Implementing Immiscible Heated WAG Injection (IJSER Volume 3, Issue 7, July 2012 Edition)

Simulation Study of GAGD process in One of Iranian Fractured Reservoir (IJSER Volume 3, Issue 7, July 2012 Edition)


DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

فوم بتن

بتن سبک

بتن کفی