تقویم آموزشی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهانتخاب واحد

96/11/07  لغایت  96/11/12

شروع کلاسها

96/11/14

پایان کلاسها

97/03/25

حذف و اضافه

96/11/28  لغایت  96/12/03

امتحانات پایان ترم

97/03/28  لغایت  97/04/19

امتحانات دروس عملی

97/03/05  لغایت  97/03/09

 

* دروس معارف ، دانشجویان مجازند از دروس معارف فقط یک درس را انتخاب کنند.

 

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0