تقویم آموزشی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهانتخاب واحد

97/04/16لغایت  97/04/21

شروع کلاسها

97/04/23

پایان کلاسها

97/06/01

امتحانات پایان ترم

97/06/03لغایت   97/06/07 و 97/06/10

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

* با توجهبه اینکه دوره تابستان حذف و اضافه ندارد و دانشجویان گرامی در انتخاب واحد حداکثر دقت را نمایند.
* حداکثر انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ( به غیر از وصایا و روخوانی قرآن ) در تابستان هشت واحد می باشد.
* آموزش طرح معلمان در تابستان حداکثر 10 واحد می توانند انتخاب واحد نمایند.
* دروس معارف فقط یک درس می توان انتخاب واحد نمود.
اندیشه اسلامی 1و 2 - تاریخ اسلام - انقلاب اسلامی ایران - تفسیر موضوعی قرآن - اخلاق اسلامی
*دانشجویان آموزش معلمان در تابستان باید حداقل 8 واحد انتخاب واحد نمایند در غیر اینصورت ترم محسوب  نمی شود و دروس آنها حذف خواهد شد.


 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0