عنوان : شانزدهمین كنگره ملی مهندسی شیمی-قوچان-اسفندماه 95
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۱۸:۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

وب سایت دانشگاه:www.iauq.ac.ir
وب سایت کنگره:http://ichec16.iauq.c.ir
وب سایت انجمن مهندسی شیمی ایران :http://che.ir

نمایش تعداد بازدیدها : 291

بازگشت           چاپ چاپ         
 

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0