شنبه, 3 تير 1396

صفحه اصلی

عنوان : شانزدهمین كنگره ملی مهندسی شیمی-قوچان-اسفندماه 95
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۱۸:۰
وب سایت دانشگاه:www.iauq.ac.ir
وب سایت کنگره:http://ichec16.iauq.c.ir
وب سایت انجمن مهندسی شیمی ایران :http://che.ir

نمایش تعداد بازدیدها : 176

بازگشت           چاپ چاپ