عنوان : تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 96- 95
تاريخ :
 ۷۷۴/۰۷/۲۱ 
ساعت : ۸:۱۹:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تقویم آموزشی نیمسال دوم  96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
انتخاب واحد

95/11/04 لغایت  95/11/07

شروع کلاسها

95/11/09

تاریخ حذف و اضافه

95/11/23 لغایت 95/11/27

پایان کلاسها

96/03/11

امتحانات

  96/03/17 لغایت  96/03/29

امتحانات دروس عملی

96/03/01 لغایت  96/03/08

( به غیر از تاریخ های 96/03/04و 96/03/05)امتحانات دروس عمومی:

96/03/17: اندیشه اسلامی (1 ) و ( 2) ، وصایای امام (ره) ، دفاع مقدس ، دانش خانواده ، فارسی عمومی ، تفسیر موضوعی قرآن

96/03/22 : زبان پیش نیاز ، زبان خارجی ، اخلاق اسلامی ، انقلاب اسلامی ، تاریخ تحلیلی ، تاریخ تمدن اسلام و ایرانبخشنامه های جدید :


کاردانی و کارشناسی


  • * افزایش تعداد واحدهای معرفی به استاد در کمیسیون واحد 7 واحد نظری، کمیسیون استان حداکثر 8 واحد می باشد البته با احتساب دروس
  • * آشنایی با قرآن کریم و وصایای امام (ره)
  • * دروس جبرانی حداکثر 4 واحد نظری به صورت معرفی به استاد داده می شود.
  • * عدم امکان معادل سازی دروس کارآموزی ، کارورزی و پروژه
  • * دانشجو مجاز به اخذ یک درس از گروه معارف در طول هر ترم می باشد (دانشجویان ترم آخر حداکثر 2 درس).
  • * دانشجو حتما باید حداقل واحد درسی را در طول ترم های تحصیلی اخذ نماید (تمام وقت 12 واحد، پاره وقت 10 واحد ، آموزش معلمان و ارشد 8 واحد).

کارشناسی ارشد


  • * حذف اخذ همزمان دروس جبرانی همراه پایان نامه
  • * مجوز دفاع از پایان نامه با معدل کل بالای13/5 و کمتر از 14

 

نمایش تعداد بازدیدها : 1111

بازگشت           چاپ چاپ         
 

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0