عنوان : همایش سیمای امام رضا(ع) در فرهنگ و ادب عامه-كرمانشاه
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۹:۳۵:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

kermanshah.shamstoos.ir

نمایش تعداد بازدیدها : 350

بازگشت           چاپ چاپ         
 

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0