شنبه, 3 تير 1396

صفحه اصلی

عنوان : قابل توجه دانشجویانی كه ترمهای قبل مهمان بوده اند
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ 
ساعت : ۱۲:۷:۵۱
به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که در ترمهای قبل مهمان بوده و نمرات مهمانی خود را تحویل آموزش نداده اند حداکثر تا تاریخ 95/09/20 مهلت دارند که ریز نمرات خود را تحویل آموزش واحد دهند در غیر اینصورت دروس آنها حذف خواهد شد.


نمایش تعداد بازدیدها : 214

بازگشت           چاپ چاپ