عنوان : دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران-امیدیه-اسفند ماه95
تاريخ :
 ۷۷۴/۰۶/۰۷ 
ساعت : ۹:۱۱:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

www.conf.iauo.ac.ir
conf@iauo.ac.ir

نمایش تعداد بازدیدها : 482

بازگشت           چاپ چاپ         
 

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0