عنوان : فراخوان طراحی لوگو برای مركز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت
تاريخ :
 ۷۷۴/۰۳/۱۵ 
ساعت : ۱۱:۳۴:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

از کلیه اساتید، دانشجویان و مراجعه کنندگان به وب سایت دعوت می‌شود در طراحی لوگو  جهت مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت شرکت نموده و آثار خود را به ایمیل حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد امیدیه به نشانی ذیل ارسال فرمایند.

frnkhzi@yahoo.com


نمایش تعداد بازدیدها : 1211

بازگشت           چاپ چاپ         
 

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0