پنج‌شنبه, 4 خرداد 1396

صفحه اصلی

عنوان : فراخوان طراحی لوگو برای مركز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۳۴:۵۱

از کلیه اساتید، دانشجویان و مراجعه کنندگان به وب سایت دعوت می‌شود در طراحی لوگو  جهت مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت شرکت نموده و آثار خود را به ایمیل حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد امیدیه به نشانی ذیل ارسال فرمایند.

frnkhzi@yahoo.com


نمایش تعداد بازدیدها : 529

بازگشت           چاپ چاپ