شنبه, 3 تير 1396

صفحه اصلی

عنوان : قابل توجه اساتید و اعضای محترم هیات علمی در خصوص ترجمه كتاب Statistical Inference
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ 
ساعت : ۱۰:۹:۳۴

احتراما به اطلاع می رساند، کتاب Statistical Inference برای نخستین بار
توسط آقای دکتر سهیل شکری عضو هیات علمی گروه آمار واحد لاهیجان
 و خانم آنیتا عبدالهی ترجمه شده است. نمایش تعداد بازدیدها : 744

بازگشت           چاپ چاپ